Posts Tagged ‘nemška obdavčitev’


Prvi del opisa lahko najdete tukaj.

Po oddaji davčne napovedi v Nemčiji, sem si kot vsako leto priskrbel potrdilo, da sem nemški davčni rezident (Ansässigkeitsbescheinigung) in le to posredoval skupaj z vprašalnikom na slovenski DURS. To je potrebno namreč urejati vsako leto, v kolikor želite prejeti odločbo, da ste slovenski davčni nerezident. Potrebno je namreč vedeti, da Slovenija namreč v primeru, da tega ne storite, želi poseči v vaš žep in vas za razliko med davkom plačanim v Nemčiji in davkom, ki bi bil odmerjen po slovenski metriki dodatno obdavčiti, pa čeprav prihajate le sem ter tja na obisk ali pa tudi to ne.  Zahtevek za ugotavljanje davčne rezidentnosti je potrebno vlagati vsako leto posebej (ni mi še uspelo izvedeti, kdaj tega več ne bo potrebno) in letos sem ugotovil, da je očitno tolmačenje vašega statusa popolnoma prepuščeno referentu na DURS, saj sem ob nespremenjenih okoliščinah letos dobil drugačne informacije kot prejšnja leta.

In tako sem konec maja 2013 končno prejel odgovor davčne uprave Republike Slovenije

Ne morem verjeti, ali pač. Pa saj sem v bistvu pričakoval. Glede na slabe izkušnje od mojega klica na Davčno upravo, ko sem dobil z zlonamernim glasom informacije o mojem povpraševanju v vezi ponovnega postopka določanja davčnega rezidentskega statusa za leto 2013.

Torej, DURS mi je poslal po 2 mesecih odločbo, v kateri so mi določili slovensko davčno rezidentstvo?!?. Seveda sem takoj napisal ugovor in obenem pritožbo čez postopek.

Naj pojasnim.

Za tiste, ki me iz mojega bloga še ne poznate, sem Slovenijo zapustil konec leta 2010 in se odpravil v Nemčijo.

Za leto 2011 in 2012 je DURS izdal odločbo, da sem davčni nerezident Republike Slovenije in tako v popolnosti davčni rezident Republike Nemcije. Za leto 2013 na podlagi identičnega stanja pa ne. Le kako je to mogoče? Zakon se ni spremenil, moje življenje tudi ne. Ali je mogoče, da se na DURS tolmači zakon »prosto po Prešernu«, torej v popolni svobodi davčnega uradnika, ki obravnava vlogo? Očitno da.

Dodatno k temu pa moram povedati še naslednje. Ne samo, da se moje življenje ni spremenilo v ničemer, kar bi me dodatno vezalo na plačevanje davkov v Sloveniji. Še več – sedaj imam celo odjavljeno stalno prebivališče.

V Sloveniji nisem in ne bom prisoten skupaj več kot 183 dni v letu 2013, kakor tudi nisem bil leta 2012 in 2011, ko sta mi bili izdani odločbi o nerezidentnosti na popolnoma identičnih podatkih kot sedaj. No, razen tega nimam niti stalnega bivališča več v Sloveniji. V Slovenijo se tudi nimam namena vračati.

Slovensko vozniško dovoljenje je pravno veljaven dokument v Nemčiji in ga ni potrebno zamenjati. Ob poskusu zamenjave sem to prejel tudi potrjeno s strani nemškega urada in za to ne obstaja prav nobenega razloga, da bi to moral storiti.

Slovenski potni list imam, ker mi ni bilo v nobenem trenutku in komunikaciji z slovenskimi upravnimi organi rečeno, da bi se moral zaradi davčnega statusa odpovedati slovenskemu državljanstvu. V kolikor je to potrebno, prosim za ustrezno pravno podlago, ki bo osnova za pridobitev drugega državljanstva.

Navedba v obrazložitvi, da sem ostal vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je neresnična. Z nastopom zaposlitve v Nemčiji sem pokojninsko in invalidsko zavarovan izključno v Nemčiji. Predpostavljam pa, da moja pretekla vplačila v pokojninska in invalidska zavarovanja v času moje zaposlitve v Sloveniji ostajajo nedotakljiva do takrat, ko bo nastopila pravica uživanja mojih že vplačanih sredstev iz preteklosti. Tako vsaj upam.

Nedopustno je, da si DURS tolmači pravno podlago v teh treh letih različno in da manipulira z ljudmi, kakor jih je volja v odvisnosti od presoje posameznika  in da si poskuša prilaščati davke od ljudi, ki so se tudi zaradi nevzdržnih razmer v Sloveniji izpostavili rizikom in težavam odhoda v tujino, ter bili prisiljeni se odpovedati vsakdanjem stiku z družino.  Še enkrat poudarjam, da plačujem in bom plačeval vse davke izključno državi v kateri običajno živim in delam. In to je sedaj Republika Nemčija v kateri sem rojen, sem obiskoval šolo in imam tukaj vso svojo osebno lastnino in tako osebni  in ekonomski interes. Slovenija mora doumeti, da ne more nespremenjeno pobirati davke od ljudi, ki jih ni več v Slovenji.

Kakšna je to logika?

-živiš v Sloveniji – plačuješ davke Sloveniji,

-ne živiš v Sloveniji – plačuješ davke Sloveniji

S svojim svojimi odločitvami in dejanji DURS na ta način predstavlja obraz Slovenije v tujini. Če želijo s svojimi spreminjajočimi odločitvami doseči, da se morajo prav vsi slovenski rojaki v tujini odpovedati slovenskemu državljanstvu, potem naj to tudi pravno jasno povedo. Ne pa, da manipulirajo s pravno osnovo na način, ki v nas vzbuja občutke, da Slovenija neupravičeno posega v žepe Slovencev, ki so zbrali toliko motivacije in moči, da smo se podali na novo samostojno  pot in nismo čakali v zapečku, kdo bo za nas poskbel in nam dal vsakdanji kruh.

Sram jih je lahko, da uporabljajo za zagovor njihove odločitve člane moje družine, saj je naš način življenja zahteva fizično ločenost in smo že zaradi tega prikrajšani v našem življenju. Razlika med Slovenijo in Nemčijo se pokaže tako tudi v tem, da je Nemčija solidarna in razumevajoča tudi do tega, med tem ko se DURS predstavlja kot inštitucija obiranja ljudi ne glede na nič. To mi je bilo jasno že iz telefonskega razgovora letos v začetku leta.

Po dobrem mesecu in pol sem dobil informacijo, da je DURS prepustil sedaj zadevo organu II. Stopnje, to je Ministrstvu za finance, ki naj bi odločal o moji pritožbi. Od tega je sedaj tudi že več kot 3 mesece, o odgovoru ne duha ne sluha. Od vložitve Pritožbe pa je minilo že skoraj 5 mesecev.

Kopijo pritožbe nameravam poslati tudi na Predsednika Republike Slovenije, ter inštitucij, ki se ukvarjajo s Slovenci po svetu, saj ne morem verjeti, da se soočam s tako mačehovskim odnosom države, za katero sem do leta 2011 izpolnjeval vse zahteve, plačeval davke v polnem obsegu, sodeloval v osamosvojitveni vojni leta 1991, deloval kot prostovoljec, v svojem življenju in delu predstavljal Slovenijo kot deželo z visoko pravično družbo.

Rojen sem v Nemčiji, starša sta slovenca. Obdobja svojega življenja sem živel v obeh državah, navijam tako za nemške športnike, kakor tudi ponosno navijam za Slovence, sploh v teh dnevih evropskega košarkarskega prvenstva in prijateljem opisujem lepote obeh držav. Volil sem v obeh državah. Morda ekstremno, a žal mi na momente v misel pride vprašanje, zakaj sploh še imeti slovensko državljanstvo po tako negativnih izkušnjah? Ali pomeni biti Nemec/Slovenec, da imaš tudi ustrezen papir ali zadostuje, da se enostavno tako počutiš…


Pozdravljeni, danes bom tukaj zapisal svojo izkušnjo v vezi davčne napovedi za fizične osebe v Nemčiji, torej t.i. Steuererklärung.

Po zaključenem koledarskem letu od svojega delodajalca prejmete povzetek izplačanega dohodka za preteklo leto in potrdilo iz banke o prejetih obrestih in morebitnih obračunanih davčnih odbitkih. S tem ste oboroženi, da opravite svojo dolžnost in prijavite dohodke (in odhodke).

Lani sem zadevo uredil z davčnim svetovalcem, oz. Društvom davčnih svetovalcev (Lohnsteuerhilfe Verband) a sem bil tako nezadovoljen s storitvijo, ki sem jo plačal 230 EUR, da sem se letos odločil, da zadevo izvedem v samorežiji. Nezadovoljen sem bil s pristopom svetovalca, pomanjkljivem poznavanju zakonodaje za primer vodenja dvojnega gospodinjstva, zamudah pri oddaji naknadno potrebne dokumentacije in ne nazadnje laganja in prevračanja napak na Finanzamt. Poleg tega je bilo gospoda praktično nemogoče priklicati na telefon, na odgovor po mailu pa sem čakal tudi po 2 tedna po večih intervencijah.

Glede na to, da sem tudi v Sloveniji, ko je bilo to še potrebno vse dohodninske napovedi naredil sam, se počutim bolje, če tudi sedaj, da se v zadevo poglobim sam. Tako sem se naučil tudi nekaj stvari, ki mi bodo pomagale pri optimizaciji davčnih olajšav. V Nemčiji je namreč davčna zakonodaja lahko precej zapletena, a sledi preprosti niti – vsi odhodki, ki pripomorejo k temu, da ustvarjate prihodke, so lahko kategorizirani kot davčna olajšava. Po tej logiki si s temi olajšavami pri dohodninski prijavi povrnete del že plačanega davka v obliki davčnih olajšav. Tako vsak nemški davčni zavezanec dobi povrnjeno v povprečju okoli 900 EUR.

Za osnovo sem se oborožil z lanskoletno napovedjo, informacijami na spletnih straneh, nabavil pa sem si tudi program WISO Steuersparbuch 2013 (33 EUR – stroški nabave programa gredo v davčno olajšavo), ki omogoča strukturiran vnos in elektronsko pošiljanje, ter veliko dodatnih informacij. Za elektronsko pošiljanje preko sistema ELSTER je potrebno imeti digitalni certifikat, ki ga izda ELSTER.

Na njihovi spletni strani www.elster.de se registrirate (potrebno je imeti identifikacijsko št. (Identifikazionsnummer) ali davčno številko (Steuernummer), ki jo prejmete ko pričnete delati v Nemčiji). Nato izberete vrsto certifikata – zadostuje Basis, ki je brezplačen in ga imate naloženega na disku. Po potrditvi naročila prejmete elektronsko pošto z linkom, kateremu sledite. S tem ste aktivirali naročilo in zato prejmete še en mail z aktivacijski kodo. V nekaj dnevih boste nato na dom prejeli papirno pošto, v kateri bo geslo za aktivacijsko kodo. Ko prejmete le to, lahko na linku aktivirate prenos certifikata in njegovo namestitev na disku računalnika iz kjer boste svojo napoved oddali.

Pri programu WISO lahko uporabite dva načina vnosa podatkov:

 • Direktni
 • Vodeni intervju

Sam sem najprej vnesel direktno podatke, nato pa z intervjujem preveril.

Za ljudi, ki plačujejo stroške na večih lokacijah (dva stanovanja)  je najbolj pomemben del napovedi uveljavljanje t.i. dvojnega gospodinjstva (Doppelte Haushaltsführung). Pri tem lahko uveljavljate kot davčno olajšavo stroške najemnine, stroške elektrike, ogrevanja, čiščenja, stroške prevoza do drugega stanovanja (do 52 krat letno in maksimalno 1 krat tedensko), stroške telefonskih pogovorov, v kolikor niste šli na obisk (do 15 min tedensko). Opisano finančno spodbuja nemške davkoplačevalce k fleksibilnosti pri zaposlitvi in s tem povečevanju prihodkov (posledično tudi večji količini pobranih davkov).

Pri prevozih je pomembno vedeti naslednje. V kolikor ste uporabili za prevoz:

 • letalo, morate uveljavljati dejanske stroške, prevoz do/od letališča uporabite pavšal oddaljenosti
 • avto, morate uveljavljati pavšal oddaljenosti (torej razdaljo v eno smer) pomnoženo z 0,30 EUR za kilometer
 • motor, morate uveljavljati pavšal oddaljenosti (torej razdaljo v eno smer) pomnoženo z 0,13 EUR za kilometer
 • za sopotnika v v avtu, morate uveljavljati pavšal oddaljenosti (torej razdaljo v eno smer) pomnoženo z 0,02 EUR za kilometer, na motorju pa 0,01 EUR. Sopotnik vam mora dati pisno potrdilo.
 • vlak ali avtobus, uporabite lahko dejanske stroške ali pavšal, odvisno kaj je ugodneje za vas, torej vam prinese višji odbitek
 • v eno smer recimo avto, nazaj pa letalo, se šteje tisto, kar je bolj ugodno za vas, v tem primeru torej pavšal ali pa dejanska cena letalske karte
 • v kolikor ste imeli na poti s svojim vozilom nesrečo in s tem povezane stroške, lahko le te tudi uveljavljate

V vezi stanovanja lahko uveljavljate najemnino stanovanja, stroške hotela ali tudi nekatere stroške v primeru, da ste lastnik tudi stanovanja v katerem živite v kraju zaposlitve.

Poleg tega lahko uveljavljate stroške selitve, nakup prve osnovne opreme stanovanja, ter stroške življenja v višini 24 EUR na dan za prve 3 mesece po preselitvi.

Torej zgoraj opisano služi kot glavno vodilo pri uveljavljanju davčnih olajšav, po katerem v soodvisnosti od davčnega razreda in višine prihodkov lahko pričakujete levji delež povrnitve že plačanega davka.

Poleg dvojnega gospodinjstva pa lahko uveljavljate še druge stroške (t. i. Werbungskosten), za katere velja v letu 2012, da so odbitni v kolikor presežejo 1000 EUR letno – to z lahkoto presežete v kolikor uveljavljate dvojno gospodinjstvo:

 • stroške obrtnikov za domača popravila – stroške dela, ne materiala – ne sme biti plačano v gotovini
 • prevoz na delo
 • donacije in prostovoljne prispevke
 • nakup opreme namenjene opravljanju dejavnosti
 • stroški opreme za domačo pisarno
 • najemnina za najem poslovnega prostora
 • stroške nakupa strokovne literature (računi morajo izkazovati jasno naslov knjige)
 • stroške zdravljenj, če so le ti prekoračili določeno mejo (dobro je recimo planirati tovrstne izdatke, da so znotraj enega koledarskega leta)
 • stroške nastale pri iskanju službe
 • vplačila v pokojninske sheme in zavarovanja
 • nakup in vzdrževanje delovne obleke
 • članarine v sindikatih in poklicnih združenjih
 • Stroške poklicnega izobraževanja
 • Stroške vodenja bančnega računa (pavšal 16 EUR, v primeru dokazil lahko tudi več)
 • Stroške varstva otrok (da lahko starša delata)
 • Stroške izdelave in oddaje davčne napovedi (stroški davčnih svetovalcev, nabava programja)

Otroke uveljavljate kot posebno olajšavo (Freibetrag). Morajo živeti na območju EU.

Davek na obresti se plača le v primeru, da ste prejeli več obresti kot cca. 800 EUR za posameznike, ali 1600 EUR za poročene. Če želite, da se davek ne obračuna pri banki, ji morate to tudi sporočiti s posebnim obrazcem. V kolikor pa tega ne storite, bo banka davek obračunala in ga odtegnila iz vašega računa, v tem primeru pa ta znesek pri davčni napovedi zopet uveljavljate in vam bo v celoti povrnjen.

Po oddaji elektronske napovedi s pomočjo programskega paketa WISO se le ta poveže z elektronskim vhodom davčne uprave ELSTER. Pri tem se izvedejo vse smiselne kontrole. Seveda je potrebno za izvedbo pošiljanja imeti nameščen digitalni certifikat.

Potrdila ali prejemnice ne dobite. Poleg elektronske oddaje, pa vam program na koncu sporoči, da je potrebno neke priloge le natisniti in jih poslati preko pošte. Tako se malce sprašujem o smiselnosti elektronske komunikacije, če je potrebno v vsakem primeru nekaj poslati tudi papirno.

V naslednjih tednih bodo potem vašo napoved procesirali in če postopek avtomatskega procesiranja ugotovi kaka odstopanja od povprečnih vrednosti, si vašo napoved ogleda še referent, ki vas nato povpraša še za morebitna dodatna dokazila ali pojasnila. Moram priznati, da je pogovor z davčnim referentom izredno vedno prijeten in enostaven. Vedno so prijazni in se trudijo pomagati. Tega ravno ne morem reči za moje izkušenje s slovenskim DURSom, še posebej moj zadnji kontakt je bil, kako naj opišem, morda škodoželjen, grob, neprijazen, skratka neprijetna izkušnja.

Ko davčno napoved oddate, si potem priskrbite potrdilo, da ste nemški davčni rezident (Ansässigkeitsbescheinigung) in le to posredujte slovenskemu DURSu, v kolikor želite prejeti odločbo, da ste slovenski davčni nerezident. Potrebno je namreč vedeti, da Slovenija namreč v primeru, da tega ne storite, želi poseči v vaš žep in vas za razliko med davkom plačanim v Nemčiji in davkom, ki bi bil odmerjen po slovenski metriki dodatno obdavčiti, pa čeprav prihajate le sem ter tja na obisk ali pa tudi še to ne.  Zahtevek za ugotavljanje davčne rezidentnosti je potrebno vlagati vsako leto posebej (ni mi še uspelo izvedeti, kdaj tega več ne bo potrebno) in letos sem ugotovil, da je očitno tolmačenje vašega statusa popolnoma prepuščeno referentu na DURS, saj ob nespremenjenih okoliščinah letos dobivam drugačne prve informacije kot prejšnja leta.

O temu, pa morda o jutrišnji poslovitvi od slovenskega vozniškega dovoljenja in prejetju nemškega pa morda več drugič.


Pred dnevi me je kontaktiral D. C. (na njegovo željo anonimiziram), ki se je odločal o dobljeni ponudbi za delo v nemškem IT podjetju, ki ima sedeža v Saarbrucknu in v Wiesbadnu.

D. C. je v Sloveniji je bil zaposlen za nedoločen čas, tudi plača ni bila slaba in na splošno po svojem pripovedovanju ni slabo živel. A ker je situacija v Sloveniji takšna kakršna je, si je našel priložnosti drugje. A je bil v dilemi ali iti in sprejeti ponujeno. “80% mene mi govori, da sprejmem, a tistih 20% nekako išče razloge, da ostanem tu kjer sem”.

“Ponudili so mi XXk EUR bruto letne plače in službeni avto, za katerega moram mesečno plačati 1% vrednosti. Za ta 1% mi bodo povečali bruto in odšteli od neto prihodkov. Avto lahko uporaljam tudi za privatne potrebe. Dobil sem primer plačilne liste in na koncu bi dobil približno XXXX EUR neto na mesec. To je približno XXXX EUR več kot dobim zdaj, a seveda brez službenega avta. Potem je tu še XkEUR bruto variabila, ki se izplača enkrat letno – ponavadi v januarju ali februarju”

Zelo sem vesel, da lahko tukaj zapišem kratko zgodbo tega slovenskega IT mladeniča, ki se je prav tako odločil, da poskusi del svojega življenja prebiti v drugačnem okolju in s katerim sva izmenjala nekaj besed pred njegovo dokončno odločitvijo. Osebno dodajam, da je potrebno na vse te odhode gledati iz dveh zornih kotov. Eden je sigurno trenutna situacija v Sloveniji, ki ne zagotavlja priložnosti za relativno varno zaposlitev s poštenim plačilom in možnostjo napredovanja in osebnega razvoja, druga pa je dejstvo, da je zaposlitev v tujini tudi velika avantura, ki si jo je marsikdo želel poskusiti tudi v zlatih časih naše domovine. Eno z drugim sproži razmišljanje in po sistemu zdrave pameti in iskanja boljšega se mnogi prav takrat odločijo za to pot.

Mi lahko poveš, kako si prišel v stik s podjetjem, s katerim boš sedaj pričel novo poklicno pot?

Prijavljen sem bil na kar nekaj spletnih portalov za iskanje delovni mest. To so bili experteer.com, misterjob.de ipd. Občasno sem tudi pogledal na arbeitsagentur.de. Dosti krat so me klicali headhunterji, a je delo bilo začasno in največkrat dolgo maksimalno tri mesece. Seveda mi to ni najbolj dišalo zato sem na začetku vse zavračal. Po skoraj enem letu pa sem bil pripravljen celo poskusiti kot ‘contractor’. Torej delo, katerega sem sprejel, sem našel na arbeitsagentur.de. Poslal sem svoj CV in nisem pričakoval nobenega konkretnega odgovora. No, čez nekaj dni sem dobil odgovor, da so sprejeli moj CV in da ga bodo pregledali. Pomislil sem: ‘ ah to mi je že znano…’. Čez kakšnih deset dni sem dobil ponovno mail in tako so se začeli pogovori.

Kako so potekali razgovori?

Prvi kontakt je bil preko elektronske pošte. Dogovorili smo se za prvi termin in pogovor smo opravili preko telefonske povezave. Razgovor je potekal v dokaj prijateljskem tonu. Predstavil sem se in povedal nekaj o svojih delovnih izkušnjah. Na tem pogovoru sta bila prisotna dva managerja. V drugem razgovoru, ki pa je potekal preko skype-a, sem govoril z bolj tehničnimi ljudmi – torej IT-jevci. Tudi v tem pogovoru sem bolj natančno opisal, kaj sem počel in najbolj pomembno, kako sem to počel. Pogovor je bil dolg približno eno uro in sodeč po reakcijah tehničnega osebja sem že nekako vedel, da sem na pravi poti. Tretji pogovor (ravno tako preko skype) pa je potekal s CEO, ki je povedal, da sem pokazal dovolj tehničnega znanja in socialnih veščin ter da bi bili zelo veseli, če bi se jim pridružil. Predstavil mi je ponudbo, torej kaj vse lahko pričakujem od podjetja in kakšne bonitete mi pripadajo. Zmenili smo se, da mi pošljejo pogodbo o zaposlitvi in primer moje plačilne liste. Odgovor so pričakovali v zelo kratkem času. :/

Kakšna so bila pred odločitvijo tvoja razmišljanja, strahovi, dvomi, motivi,…

Torej za mene so bili ti dnevi nekaj najbolj mučnega. Vedel sem, da moram iti iz Slovenije in da mi bo na tujem bolje. Odločen sem bil, da grem, a ko sem bil postavljen pred dejstvo in ko se je bilo potrebno dejansko odločiti, sem začel razmišljati o tem, da ostanem. V bistvu sem iskal razlog, da ostanem tu kjer sem. Dejansko sem ostal doma in razmišljal o tem tri dni. Priznam, da sem v teh trenutkih bil psihološka razvalina in da sem bil obdan z vsemi možnimi emocijami. V trenutku sem bil trdno odločen, a spet v drugem sem bil čisto pomehkužen in obdan z dvomi. Kar me je držalo je bil en in edini motiv in to je predvsem upanje za boljše življenje. V veliko pomoč so mi bilo pogovori z družino. Vsi so bili istega mnenja. Čeprav moram priznati, če bi njihovo mnenje bilo nasprotno, bi se vseeno odločil za odhod. Enkrat, ko je odločitev padla, sem se moral otresti vseh dvomov in pogovorov, ki bi me morebiti odvrnili od začrtanega. Zato sem se odločil, da v trenutku, ko začnem razmišljati o pravilnosti odločitve, enostavno prekinem ta tok misli in se posvetim nečemu drugemu. Ker je odločitev padla, ni več smisla razmišljati več o pravilnosti le te.

Kaj bi sam želel sporočiti ljudem, ki se trenutno ukvarjajo z idejo odhoda?

Moje sporočilo bi strnil v en stavek, ki sem ga zasledil ob branju Alchemista od Paula Coelha in to je:

»There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.«

In jaz dodajam – D. C. želim ti uspešno, srečno in zanimivo pot. Pa javi se še kaj in deli z nami tvojo zgodbo. Hkrati pa vabim tudi druge, da se mi oglasijo in tukaj pustijo kako sled.

 

PS: V kolikor vam je bil zapis všeč in bi želeli še kdaj kaj prebrati, vas vabim, da zgoraj levo pod “APPLY FOR NEWS ON THIS BLOG” vpišete svoj email naslov. Tako boste o novi objavi samodejno obveščeni. Hvala in lep pozdrav


Pozdravljeni

Prejel sem pismo bralca z vprašanji, saj se tudi sam odpravlja kmalu na delo v Nemčijo, bolj natančno v Dresden. In ker sva oba mnenja, da bi informacija prišla prav še komu, tukaj njegova vprašanja in moje odgovore tudi objavljam in vabim vse, ki jih karkoli v zvezi s tem še zanima, da se oglasi. Morda je kaka stvar iz mojega vidika tudi drugačna in bom zelo vesel druge informacije ali mnenja. Zelo bi bilo lepo in uporabno, če bi mi poslal še kdo svojo izkušnjo odhoda v tujino in morda tudi v katero drugo državo. Vabljeni, da se mi oglasite in da svoje izkušnje tukaj delite z drugimi.

Lep pozdrav!

Najprej lepa hvala za pomoč! Bom napisal kar po točkah, imam kar precej vprašanj in raje zaupam osebnemu kontaktu kot forumom zato je kar precej teksta… :

1.    Torej največ skrbi mi povzroča obdavčitev po svetovnem dohodku.

a.    Kot sam razumem situacijo moram pred odhodom (?) oddati prošnjo, da se ugotovi ali sem rezident republike SLO ali ne, pri čemer birokrati določajo kje je moj center življenja.    Pri tem svetujejo predložiti čim več dokazov kot so podnajemna pogodba, mobi pogodba, avtomobil,… Tu se pojavi problem ker jaz teh stvari ne moram urejati od tu. Namreč nameravam imeti    najprej par mesecev v najemu le sobo in si poiskati primerno stanovanje. Glede službe bom po dogovoru najprej 100% na podjetju, nato pa (ko se odpre pozicija) 50% na podjetju in 50% na    inštitutu, ker bom delal doktorat. Tako bo verjetno tudi delovna pogodba na začetku nekaj mesečna in ne letna ali podobno…

Odgovor:

Torej ugotovitev davčnega rezidentstva priporočam urejati kar se da hitro, saj postopek po mojih izkušnjah vsaj prvo leto kar traja in je zelo odvisen od referenta na Dursu, koliko je aktiven.
Preden zapustiš Slovenijo, prijavi svoj odhod na Upravni enoti, kar je potrebno za vse odhode iz Slovenije nad 90 dni.
Da bos uspešno dokazal, da si se res preselil v tujino in da je sedaj tam tvoj nov življenski center, priloži takoj ali ko boš lahko (najbolj pomembno je, da postopek ugotovitve teče in da je končan pred koncem davčnega leta, tako da veš kako ravnati v vezi svojih prihodkov in obdavčitve) dokumente in dokazila, kot so:

 • pogodba o zaposlitvi
 • najemna pogodba za stanovanje
 • potrdilo o prijavi bivališča v Nemčiji (to je prva stvar, ki jo moraš tako in tako tam urediti)
 • morda kopijo nemskega bancnega racuna
 • Lohnsteuerkarte – potrdilo o tvoji uvrstitvi v davčni razred (zelo se splača biti poročen)
 • tvojo izjavo, da si se trajno odselil iz Slovenije in da je tvoj center življenja v Nemčiji in da naj vso pisno korespondenco pošiljajo na tvoj novi naslov v Nemčiji
 • potrdilo o prijavi odhoda v tujino iz UE

To bi moralo zadostovati. Svetujem, da se redno slišita z referentom, saj pošta ni prav zanesljiva in lahko DURS zahteva še kako dokazilo, pa da ne boš zamudil kakega roka za oddajo.
Vse lahko pošiljaš nato iz Nemčije. Traja 2 dni. Ko prideš si takoj nabavi zalogo kuvert in znamk, saj znamke ne moreš kupiti nikjer drugje kot na pošti.
Ko boš oddelal svoje prvo koledarsko leto, boš v Nemčiji prijavil svoj dohodek (tudi slovenskega, če si slučajno kaj obdavčljivega zaslužil – tudi če si že plačal davek v Sloveniji pri izplačilu se bo štelo v nemško davčno osnovo). Ko boš nato dobil odločbo o odmeri davka, lahko na Finanzamtu prosiš za mednarodno potrdilo, da si nemški davčni rezident. To nato letno vsakič na novo urejaš s slovenskim DURSom. Ne vem sicer koliko časa, saj mi ni jasno, če to počnejo vsi, ki so slovenski državljani, pa živijo in delajo v tujini. Bi bilo fino če bi se še kdo na to temo oglasil s svojimi izkušnjami.

b.     DODATNO: Podjetje in inštitut ter sodelavce že poznam, saj sem od aprila do avgusta 2012 opravljal diplomo prek Erasmusa. Ker sem se v prvih mesecih izkazal sem imel kasneje tudi    polovični delovni čas v podjetju (Studentische Hilfskräfte). Torej tega nisem vedel pred odhodom in nisem oddal vloge za ugotavljanje rezident katere države bom. Sedaj me skrbi, da bom    moral za prejeto plačati davek 2x. Ker je mesečni znesek presegel 400eur (nemški t.i. mini-job) so mi torej davek trgali v DE, sedaj pa mislim da moram dohodek prijaviti tudi v SLO. Ne vem kako je s tem in vem, da ste v blogu pisali o vračilu davkov v DE – morda kak nasvet tudi v to smer. Tedaj sem imel stalno prebivališče v SLO (pri starših), začasnega pa v štud. domovih v Nemčiji.

Odgovor:

Takole na hitro bi rekel, da bo že tako, saj si v tem trenutku slovenski davčni rezident in tako obdavčen po svetovnem dohodku po slovenski dohodninski lestvici. To pa pomeni za tvoj dohodek v Nemčiji, da si najprej plačal davek v Nemčiji, torej na izvoru, ker pa imata Slovenija in Nemčija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, boš v Sloveniji moral plačati razliko do odmerjene slovenske davčne stopnje. Torej razliko, saj je nemska davčna stopnja načeloma nižja od slovenske.

c.    Ko se odpravim v Nemčijo na delo pa moram prijaviti stalno v Nemčiji in začasno v Sloveniji zaradi državljanstva?

Odgovor:

Ne, niti ne. Jaz sem sicer svoj odhod najavil na Upravni enoti v Ljubljani, nisem pa nič odjavljal svojega naslova. Torej v potnem listu imam ljubljanski naslov. V Nemčiji sem prijavil prebivališče in šele kasneje videl na potrdilu, da so mi to označili kot stalno prebivališče. To je to, državljanstvo imam slovensko (se imam sicer bolj za globalnega državljana, a sem ponosen slovenec, čeprav ga sedajle malce lomimo tamle v naši deželici), čeprav bi lahko zaprosil za nemškega in bi ga tudi dobil. Še vedno upam, da se nekoč stvari v Sloveniji uredijo in bo morda prišel boljši čas.

Popravek 25.4.2013: Ker si očitno v Ljubljani na DURS vsak referent isto stvar drugače tolmači, sem sedaj odjavil tudi stalno bivališče v Ljubljani.

2.    Zavarovanja:
a.    Kot študent o tej temi ne vem veliko, vem da se od plače avtomatsko trga 15,5% (variabilno?) za zdravstveno in pa od bruto tudi za socialno. No, če imaš bruto nad 50k eur? potem    lahko izbiraš med državnim ali privat zdravstvenim zavarovanjem…
Je morda tu še kak strošek?

Odgovor:

Prvi dve leti moraš biti zavarovan obvezno (državno), nato se lahko odločiš v kolikor imaš višje prihodke za privatno zdravstveno zavarovanje.
Pri obveznem zavarovanju plačujeta mesečni strošek izražen v odstotkih ti in tvoj delodajalec. Vedeti moraš, da ko si enkrat sprejet v zavarovalnico, da te ne morejo iz nje izključiti. V njo pa tudi ne moreš priti, če si pred tem bil najprej pri privatni. Pri tem so zavarovani s teboj tudi tvoji otroci.
Privatna zavarovalnica ti nudi storitve, ki jih plačuješ v absolutnem znesku. Tako lahko pri privatni zdravstveni zavarovalnici nekaj prihraniš, še posebej v kolikor imaš visok prihodek. Tudi pri obveznem lahko izbereš dodatne komponente zavarovanja, a le te doplačaš (priporočam zobne storitve).
Toda pri odločitvi je potrebno biti zelo pazljiv. Za mene se prestop očitno ne splača.
– Pri privatni bodo morali tvoji otroci skleniti posebno zavarovanje (pri obveznem so zavarovani po tebi)
– V primeru izgube službe ali dohodka, se pri državnem plačilo prispevka ustrezno zmanjša, pri privatnem na plačilo to nima vpliva
– v preteklih letih se je premija pri privatnem zavarovanju dražila cca. 5% na leto, tako je za mnoge nemce ratal resen problem in poskušajo izstopiti iz privatnega sektorja
– ko si enkrat v privatnem zavarovanju je prehod v obveznega skoraj nemogoč. Velja premisliti in se ustrezno odločiti na podlagi individualne situacije.

V Nemčiji je veljavna tudi tako imenovana participacija, ki je nekoč bila tudi v Sloveniji. Kvartalno 10 Eur plačaš pri zdravniku, v lekarni pa računajo pavšal 5 Eur za obdelavo recepta.

Popravek 25.4.2013: S 1.1.2013 je “participacija” prenehala veljati, tako da ni več kvartalnih plačil. Zavarovalnice so namreč izposlovale tako velike dobičke, da so se odločile k temu ukrepu, poleg tega pa bodo nekatere zavarovalnice vrnile svojim zavarovancem okoli 100 EUR.

Dodatno glede zdravstvenega:
– Torej do sedaj sem bil v Sloveniji zavarovan prek staršev in praktično ko sem bil bolan obiskal osebnega zdravnika/zobozdravnika. V Nemčiji bom torej eventuelno ob zaposlitvi obvezno (državno) zavarovan. To pomeni, da dobim nemško zdravstveno kartico (?) in lahko po potrebi odidem v bolnico/zdravstveni dom/k zobozdravniku na pregled/zdravljenje/po antibiotike in dobim to storitev brezplačno, z izjemo participacije in imam pač zdravila ki so vključena v osnovo, storitve pri zobozdravniku ki so osnovne?

Odgovor:

Tako je. V slovenskem zdravstvenem sistemu se prakticno odjaviš, v kolikor si bil prijavljen. Šele ko se odjaviš iz obveznega, lahko prekineš tudi slovensko dodatno zdravstveno zavarovanje. Vse to imaš nato urejeno v Nemčiji. V kolikor imaš pri zdravniku kako zadevo, ki je izven okvirjev redne zdravstvene pomoči, mora zdravnik pripraviti oceno stroškov in to
poslati tvoji zavarovalnici, ki nato to potem odobri ali zavrne v skladu s splošnimi in posebnim pogoji po zavarovalni polici, ki jo imaš. Nekako tako kot pri avtu:)

Dodatno: torej v tem scenariju potem v Sloveniji nimam več brezplačnega zdravstva? In potem tudi ne zaprošam več za evropsko/”tujinsko” kartico na ZZZS ampak v Nemčiji, ko se odpravljam na morje, v Slovenijo…?

Odgovor:

Tako je. V Sloveniji nimaš več zdravstvenega zavarovanja. V kolikor potrebuješ zdravniško pomoč v Sloveniji, ti tvoja nemška to krije po celi Evropi (ali takoj ali pa povračilo stroškov). Za Hrvaško pa bo potrebno povprašati.

Dodatno – Če prav razumem je tudi opcija dodatnih komponent, ki si jih razlagam v stilu optika, brezplačna/popusti očala; zobozdravnik, brezplačna/popusti na plombe…

Odgovor:

Točno tako. Za očala moram reči, da se ne splača, razen če je v paketu ponudbe  zavarovalnice, najpogosteje so to privatne. Cena očal pri Fiellmanu ali Appolu je cca. 200 EUR z okvirjem (če sedaj ravno ne vzameš Armanija) s plastičnimi tanjšami stekli, antirefleks. Poskusil pa sem tudi nakup očal preko interneta – 39 EUR!!! Kvaliteta – odlična! Titanflex okvir.

Dodatno – Glede “sprejet v zavarovalnico”…to pomeni, da je tudi državnih več ali to velja le za privatne? Sicer kot napisano prvi dve leti tako ali tako ni izbire, pa tudi glede na dodatne komentarje vprašanje če se mi bo takrat splačalo menjati.

Odgovor:

Tako je. Veliko zavarovalnic je in so nekako razdeljene po poklicnih skupinah. Sam sem v Techniker Krankenkasse (TKK) – zelo zadovoljen. Večina IT, elektronikov ipd. so pri tej zavarovalnici.

3.    Avtomobil:
Gledam tudi, da bi si kupil prvi avto. Sicer nisem več mladi voznik, a svojega avta še nisem imel (torej 0% popusta pri zavarovalnici – če bi se dalo morda prenašati SLO<->DE)…

Odgovor:

Sam nimam avta v Nemčiji, ker ga enostavno še ne rabim, sem pa nekajkrat razmišljal o nakupu. Mislim, da prenosi bonusa/malusa niso možni.

a.    Kot sem gledal je potrebno v Nemčiji plačati
i.    KFZ Steuer (glede na co2, dizel občutno dražji. Bencinar 100e, dizel okoli 300e).
ii.    Obvezno Zavarovanje (dražje kot pri nas kot sem gledal, morda ceneje za močnejše avte. Vpliva veliko parametrov, kjer mi nekateri niso poznani kot: prevoženi km (kako natančno        moraš napovedati, kaj če presežeš/ne presežeš), kje parkiraš (preverjajo?), ali boš avto vozil sam (torej ga ne sme tvoj sorodnik/prijatelj, tudi če si zraven?) ipd. Morda kaj veste na to temo?
Verjetno spadam v SF 0… imajo morda tudi tam kake ugodnosti in ponudbe kot pri nas, kjer se z agentom lahko dogovoriš za -10,20%…

Odgovor:

Verjetno bi se v primeru nakupa odločil za privatni lizing. Tako plačam polog v višini 20% od vrednosti vozila in nato mesečni obrok, ki pokriva vse komponente (nadomestilo za najem vozila, Kfz Steuer, obvezno in kasko zavarovanje, gume in letni servisni pregled.

iii.    Kasko/ delni kasko…če prav sklepam ima opcijo »udeleženstva«, npr. teil-kasko, do 150 eur škode kriješ sam…

Odgovor:

Tako je, gre za nekakšno odbitno franšizo

iv.    Tehnični (Dekra) (cena?) + tablica (cca 10e)
v.    Nič nisem zasledil glede cestnin, vinjet?

Odgovor:

V Nemčiji cestnin za osebna vozila ne poznajo. Se pogovarjajo o tem za prihodnjost, a tega trenutno tukaj ni.
V vseh večjih mestih potrebuješ tudi ekološko nalepko, saj je v večino mestnih središč dovoljen le  promet za vozila z zeleno nalepko. Tako da pazi pri nakupu vozila, da lahko za ta avto dobiš to zeleno nalepko.
Cestnine, tuneli, na to boš naletel šele v Avstriji.

vi.    Ali potrebuješ stalno ali začasno bivališče v DE oz. alternativno v SLO za registracijo avta?

Odgovor:

Tega ne vem.

vii.    Morda se bolj splača voziti na SLO tablice… Načeloma sem gledal ranga 3,5k – 4k eur. Krajše relacije po mestu in potem vračanje domov, morje.. tam 17k km letno…  Zaradi kratkih mestnih relacij in davka (de) sem gledal raje opcija plin+bencin kot sam dizel.

Odgovor:

v kolikor boš v Nemčiji več kot eno leto, moraš imeti nemške tablice, ter nemško vozniško dovoljenje. Jaz sem si pred odhodom dal delati mednarodno dovoljenje in bom v primeru potrebe nato zaprosil za nemškega.
Velja paziti tudi v vezi parkiranja. Na moji ulici lahko parkirajo le stanovalci z ustrezno nalepko. To nalepko pa dobijo le vozila s Frankfurtsko registracijo.
Na plin je kar veliko vozil, a vse črpalke nimajo plina.

Popravek 25.4.2013: Sem se oglasil na uradu zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, pa so mi rekli, da to nima smisla, saj je slovensko neomejeno veljavno. Poleg tega bi nemško dobil le za 10 let, medtem ko sem slovenskega dobil za 40 let. Tako sem prihranil 35 EUR.

4.    Stanovanje:
a.    Načeloma ponudbo poznam in sproti spremljam, poleg Warmmiete ponavadi pride zraven še elektrika in internet/telefon/televizija. Morda ocena stroškov in kaj se splača, ker kot vidim    sedaj ko imamo tudi v sloveniji končno konkurenco na električnem trgu (gen-i) se cene kar razlikujejo…

Odgovor:

Za internet/TV/telefon sem se odločil za Unitymedia. Kolegi so tudi na Tcom. Preveri, kakšna je lokalna ponudba in kakšna hitrost je mogoča. Cena za razširjeni paket cca. 36 EUR Elektrika, prav tako. Velja preveriti, je pa potrebno tudi povprašati najemodajalca.  Plačujem cca. 35 EUR.

b.    Morda kak nasvet pri najemu, npr. poslikati poškodbe ob vselitvi in podobno? Gledam tam 40-50m2, cena pa so tako odvisne od mesta do mesta kot dan in noč.

Odgovor:

Tako je. Nemogoče je pavšalno oceniti. Vpliva lokacija, stanje in oprema stanovanja. Še posebno problematične so kuhinje, ki jih moraš velikokrat odkupiti. Defintivno narediti podroben zapisnik pri prevzemu stanovanja, saj zelo radi posežejo po odškodninah od tvojega depozita (običajno 3 najemnine). Velja tudi sam iskati stanovanje, če je le mogoče, saj drugače plačaš provizijo skoraj 3 najemnine.

Hm, iz glave bo to to. Že vnaprej še enkrat lepa hvala za vaš trud in čas! Seveda upam, da se vam kdaj lahko oddolžim. Če ne drugače pa s pivom (ali dvema :)) doma ali pa v Nemčiji.

Odgovor:

Srečno in pogumno naprej. Ne se ustrašit, če se kdaj zakomplicira. Biti potrpežljiv in prijazen, pa se vse uredi.

Pivo velja, pošlji kontaktne podatke:)