Posts Tagged ‘napaka’


Točno to bo mislil in si zapomnil nepoučen nemški bralec današnje izdaje časopisa Handelsblatt.

Članek sem zasledil na strani 17, kjer sta 2 strani ekskluzivno namenjeni opisu hrvaškega gospodarstva. Gre za naključje, neumno napako ali vendarle namerno provokacijo. Vsekakor neumno, zavajujoče in morda tudi škodljivo. Članek pod prav tako neumnim naslovom “Avstrijska riviera” opisuje turistično stanje Istre in se v celoti koncentrira na uspešnost turistične dejavnosti na Hrvaškem. Slovenija je poleg avstrijcev in nemcev omenjena le v smislu obiskovalcev hrvaškega morja. Četudi pod sliko vidimo zapis “Obalna promenada v Piranu: Istra velja zopet za elegantno destinacijo” ni prav nikjer zaznati, da bi pisec smatral Piran slovenski.

Menim, da bi moral nekdo opozoriti pisca na napako in mislim, da si bom zvečer vzel čas za to.

Handelsblat Piran Kroatien

 

PS: Pisec članka Dr. Hans-Peter Siebenhaar se je že opravičil za storjeno napako:

Sehr geehrter Herr ,

herzlichen Dank für die völlig richtige Kritik. Wir bitten um Entschuldigung.

Leider passiere der Fehler der Bildredaktion aus Versehen. Eine politische Absicht war damit nicht verbunden.

Bleiben Sie dem Handelsblatt auch weiter gewogen.

Viele Grüße

Dr. Hans-Peter Siebenhaar

Korrespondent für Österreich und Südosteuropa

Correspondent for Austria and Southeastern Europe

Handelsblatt

Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung

 


S soprogo sva pred leti (2001) dovolila investitorju, da njihovo novonastajajočo stavbo naslonijo na našo hišo ob ustreznem dogovoru, da si urediva teraso na tej stavbi. Po nekajmesecečnih usklajevanjih in po okvirnem pisnem dogovoru s takratnim zastopnikom investitorja BPH Medvešek Pušnik podjetjem R.A.M.-ING d.o.o., g. Matevžem Šinkom se je je stvar seveda zakomplicirala, saj je po izgradnji sosednje stavbe prišlo na naši stavbi do precejšnjih poškodb, kar je graditelj zavračal kljub sodnem cenilcu, ki je poškodbe identificiral. Kljub relativno dobrim odnosom do teh dogodkov, je po mojih klicih k ureditvi težav in dokončni pravni ureditvi služnosti na terasi, zastopnik Matevž Šink izpuhtel iz obličja zemlje in vsi dogovori so obviseli v zraku. K sreči sva imela v roki vsaj okvirni dogovor, ki nama je omogočil zavarovanje svojih dogovorjenih pravic. In tako sva morala poiskati varstvo svojih pravic pri odvetniku, s katerim smo uspeli podpisati pravno veljaven dokument direktno z investitorjem BPH Medvešček Pušnik in uporabno pravico vpisali tudi v zemljiško knjigo. Tudi to je bila posebna odisejada, saj so se upirali z vsemi štirimi. In takrat mi je postalo jasno, da se je že v naprej vedelo, da dogovora ne nameravajo izpolniti. No, k sreči sem imel dobrega odvetnika, ki je zadevo uredil.

In tako je bilo leta in leta. Vse do današnjih dni, ko smo se odločili naše stanovanje dati na trg. Pravnik potencialnih kupcev nam je povedal, da omenjene pravice v zemljiški knjigi ni! Torej, kako ni? Seveda je in za to imam tudi dokument, ki to izkazuje. A ker velja nekako, da je zemljiška knjiga le primarni vir verodostojnosti, smo poklicali našega odvetnika, ki je ugotovil sledeče. Po pregled zgodovinskega izpiska iz ZK smo v letu 2003 vknjiževali nepravo stvarno služnost, katera je bila tudi pri takratnih parcelah vpisana. Do tukaj vse v redu. V letu 2006 je prišlo do združitve parcel v novo parcelo. Na tej parceli se je potem leta 2008 oblikovala etažna lastnina. Etaža se je takrat oblikovala, kamor pa se iz *neznanega razloga takrat ni prenesla že vpisana služnost vknjižba služnostne pravice brezplačne uporabe terase… , v našo korist?!?! Hm!?

Tako je moral odvetnik na ZK nasloviti dopis za uskladitev ZK stanja in odpravo napake in ZK je tudi priznala svojo napako – “bomo poskusili še do konca tedna oddati ustrezni predlog za vpis pomotoma izbrisane služnosti”. Tako smo bili v tem času pravzaprav razlaščeni svojih pravic, prenosi pa so se urejali brez kakršnekoli vednosti vpletenih strani. Predstavljajte si, da bi banka po vašem računu knjižila vaše dobroimetje malce tja, malce tja, in vas za nekaj let vmes tudi razlastila.

Po prejetju odločbe sodišča o odpravi napake sem slišal še nekaj tovrstnih primerov, ko so bile na identični način izbrisane plombe, zavarovanja v nekajmiljonskih zneskih. Si predstavljate presenečenje v primeru, da bi nekdo kupil tako obremenjeno nepremičnino, kjer bi se ta plomba zopet nenadoma pojavila? Seveda za to nihče ne odgovarja.

Storitev odvetnika ni bila zastonj. In seveda me je zanimalo, ali lahko te stroške dobim povrnjene s strani krivca – to je Zemljiške knjige.

V dogovor sem prejel: glede vašega vprašanja o povračilu stroškov, vam sporočamo, da je zemljiškoknjižni postopek nepravdni postopek. V njem udeleženci sami trpijo svoje stroške postopka (35.čl. Zakona o nepradnem postopku – ZNP, v zvezi z 2.odst. 120.čl. Zakona o zemljiški knjigi-1- ZKK-1),

S tema dvema stavkoma se ne morem strinjati, V vezi samega postopka verjamem navedeno, a do stroškov ne bi prišlo, če ne bi bilo storjene napake in posledično potrebnega raziskovanja kaj in zakaj smo ostali brez naše vednosti, brez že vpisane služnosti.

In ker enostavno ni prav nobene verodostojnosti tovrstnih inštitucij, sem dobil še zaključno sporočilo:

Razumemo, da ste imeli zaradi, po vaših navedbah, napake sodišča dodatne stroške, vendar se o njih odloča kot o stroških postopka (glede teh pa, kot vam je pojasnila ga. DD). V zvezi z morebitnimi dodatnimi pravnimi vprašanji vam lahko le svetujemo, da se obrnete na pravnega strokovnjaka (odvetnika), saj Vrhovno sodišče RS kot tudi katerokoli drugo sodišče ni pristojno za dajanje konkretnih pravnih nasvetov ” drago sodišče, nič “po vaših navedbah”. Napako ste naredili vi, ali morda mislite, da sem v popoldanskem času sam za hobi opravljal preknjižbe v elektronsko zemljiško knjigo in sem pa ke izpustil kako preknjižbo, ali jo naredil samo enostransko_

Po domače: „Ja, smo naredili napako, a za to ne prevzemamo nobene odgovornosti – skratka odj….“

Tako bi rekel, da bom odslej redno preverjal v ZK, če me niso slučajno razlastili brez moje vednosti, pa tudi pri nakupu nove nepremičnine bo vedno kanček suma, da stanje ni dejansko.

In draga sodišča, pa daj bodite no to, kar bi morali predstavljati – poštenost in integriteto.

Pozdrav do naslednjič.