Pismo Predsednici vlade, predsedniku države in evropskemu komisarju za davke

Posted: 03/07/2019 in Uncategorized

Upal sem, da bo leto 2014 končno leto, ko bom po treh letih nehal razmišljati in se ukvarjati z Davčno upravo Republike Slovenije.

O kako sem se motil. Prejel sem odgovor na mojo pritožbo. In sedaj  mi je jasno, da je edini cilj pobrati denar, pa čeprav na način nevreden države, ki se skriva za demokratično, socialno krinko Evropske unije. Edino kar jim je preostalo je, da so za merilo vzeli mojo družino. In tako so moja soproga, kot tudi moji hčeri postali talci, s katerimi me izsiljujejo.

Jezen sem, ne nisem razočaran. Časi, ko sem verjel v dobro te države so minili. Vse kar je ostalo je sovraštvo do dežele, ki se ima za sestavni del evropskega demokratičnega okolja, a dejansko ne naredi ničesar za svoje prebivalce. Prav nasprotno. S svojim aparatom jim krade in jih siromaši. Od njih želi izstisniti vse in še več, ter jih nato zavreči kot prazne vreče brez imen. Slovenija, ne zaslužiš si Triglava v zastavi. Lobanja bi bolje upodobila kaj ta država predstavlja.

Slovenija je zabredla v podlost izkoriščanja lastnega naroda in si v primeru, da se to takoj ne ustavi ne zasluži, da obstaja kot država. Naročniki in izvajalci plenjenja pa naj ….

V besu in po neprespanih nočeh sem moral najeti odvetnika, ki bo z zadevo sedaj šel na sodišče. Žal mi je tega denarja, ki ga moram sedaj nameniti za boj za svoje moralne in etične pravice, a nimam druge izbire. Ko je družina postavljena pred tako dejstvo, ni izbire.

In enostavno ne morem si pomagati, a ne morem sprejeti, da bom tiho eden od verjetno tisočih, ki so doživeli krivico in so bili okradeni pod krinko podlih nečloveških zakonov. Zato sem se odločil in pisal tako predsedniku države, predsednici vlade in evropskemu komisarju za davke g. Algirdas Šemeti. Da jih seznanim, da jim povem, kako izgleda “na terenu”, da jim pokažem, kaj so/niso storili, da bi bilo drugače.

Nisem srečal nikogar, ki mi ne bi pritrdil. Zato vem, da z menoj ni nič narobe. Verjetno je mnogim tudi vseeno, imajo lastne probleme, tuji jih ne zanimajo. A je tako, kot jih je že mnogo trdilo pred menoj. Če se lahko zgodi meni, se lahko zgodi tudi tebi.

Pismo predsednici vlade in predsedniku države:

Spoštovani
Od decembra leta 2010 živim in delam v Nemčiji. Sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Nemčiji. V Slovenijo prihajam na občasne obiske k družini, ki se je odločila, da zaenkrat ostane v Ljubljani. Tako smo morali izbrati način življenja, ko ne moremo biti vsakodnevno skupaj.

Zaradi zahtev Davčne uprave RS sem moral sprožiti postopek ugotovitve davčnega rezidenstva. Tako sem za leto 2011, kakor tudi za leto 2012 prejel odločbo, da sem v Sloveniji davčni nerezident in da plačujem davke izključno v državi v kateri živim in delam.

Za leto 2013 pa sem po letu dni trajajočem postopku prejel odločbo, po kateri je DURS odločil na podlagi identičnih podatkov iz prejšnjih dveh let, da sem slovenski davčni rezident in da naj plačujem davke tako v Nemčiji, kot tudi obračunano razliko Sloveniji. Na to odločbo sem se pritožil na Ministrstvo za Finance, ki je mojo pritožbo zavrnilo. Po posvetovanju z odvetnikom bom vložil pritožbo na Upravno sodišče.

Republika Slovenija s svojimi institucijami me je s svojimi navedbami in izhodišči za svojo odločbo postavila pred naslednjo odločitev:

“V kolikor želite plačevati davke izključno v državi, kjer imate stalno prebivališče, delate in živite, potem od vas zahtevamo, da se uradno razvežete s svojo soprogo ali pa morajo vaša soproga in otroka zapustiti Slovenijo.”

Ta zahteva je nesprejemljiva in služi kot izsiljevanje za plačilo davka Sloveniji, kar je v nasprotju z navedbo komisarja za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemete: „Predpisi EU jasno določajo, da morajo biti vsi državljani EU na enotnem trgu obravnavani enako. Ne sme prihajati do diskriminacij in pravica delavcev do prostega gibanja ne sme biti ovirana. Državljanom moramo zagotoviti, da se bodo ta načela tudi praktično odražala v davčnih predpisih vseh držav članic“.

Tako Slovenije ne zanima, da smo prisiljeni zaradi opisanega načina življenja živeti ločeno, temveč me še davčno diskriminira na osnovi odločitve moje družine. Po opisanem bi lahko tudi Nemčija zahtevala od moje soproge, da plačuje davke tudi v Nemčiji, saj njen soprog dela in živi v Nemčiji, kar pa razumljivo ne zahteva.

Na ta način smo rešili svoj eksistenčni problem in obenem razbremenili slovensko socialno blagajno. Denar, ki ga zaslužim v Nemčiji pa je v veliki meri porabljen v Sloveniji, saj družino vzdržujem.

Zato je nepošteno, da sem zaradi tega s strani Slovenije finančno kaznovan – torej, da plačujem davek od dohodka v Nemčiji, kjer delam in živim, ter v Sloveniji, kjer ne delam in ne živim. Poleg tega sem prisiljen posvečati velik del življenja v bran svojim pravicam, z najetjem odvetnika pa nastajajo še veliki neupravičeni finančni stroški.

Pravica do bivanja in dela kjerkoli v EU je temeljna pravica evropskih državljanov in ključni instrument za razvoj vseevropskega trga dela. Republika Slovenija z opisanim davčnim instrumentom posega v svobodno odločitev moje družine, kje bodo živeli, ter se vmešava v zakonsko zvezo z mojo soprogo. Sklicevanje na to, da družina običajno živi skupaj je morda veljalo pred leti. Žal danes temu ni več tako.

Ker enostavno ne morem sprejeti, da me je Republika Slovenija postavila pred tako zlobno in nedemokratično odločitev, vas vljudno prosim za vašo pomoč k rešitvi tega nevzdržnega krivičnega stanja.

S spoštovanjem,

Pismo evropskemu komisarju za davke Algirdas Šemeta

Algirdas Šemeta
Member of the European Commission
B-1049 Brussels, Belgium
cab-semeta-commissaire@ec.europa.eu
Emer.Traynor@ec.europa.eu
Dear Mr. Šemeta, Member of the European Commission and members of your cabinet,

Since December 2010 I live and work in Germany. I am a Slovenian citizen with my permanent address in Germany. I visit Slovenia on occasion to visit my family, which decided to stay in Ljubljana, Slovenia for the time being. This results in the separated life style which we need to undergo.

Due to the request of the Slovenian Tax authority I had to undergo a process to establish my taxation residency status. I have received for 2011 and 2012 the decision that I am treated as a Slovenian Tax Non-resident. This resulted that I pay all my taxes only in Germany and no further in Slovenia. For 2013 I suddenly have received a new decision which is the opposite of the previous. The tax authority claims now on base of the exact same situation as 2011 and 2012 that I am now a Slovenian tax resident and I should pay my taxes besides in Germany also in Slovenia for the difference to the Slovenian taxation levels. I have opposed this decision to the Slovenian Ministry of Finance which denied my claim. Now I had to ask for paid legal advice to fight for my rights in court.

Republic of Slovenia with its institutions has pushed me with their requirements and measures to the following decision I need to make:
“If you want to pay your taxes only in the country where you work and live, then we request from you to divorce your wife or your wife and daughters must leave Slovenia too”

This requirement is unacceptable and serves as blackmail to pay additional tax to Slovenia, which is contrary to the message of yours which was found in the media that EU regulations clearly stipulate that all citizens of the EU are equal in the single market. There shall be no discrimination and the right of workers to freedom of movement must not be hindered. These principles should be ensured and reflected in virtually all the tax regulations of the Member States.
In my case Slovenia does not care about us living separately, furthermore I feel discriminated regarding taxation whereas Slovenians living abroad with their families do not face the same tax treatment. According to this decision I must force my wife and children against their freedom of choice. If they don’t do it I cant do anything. It’s just not in my hands and power to change it.

Its certainly not the optimal way of living and I wish we could be together all the time, but that way we solve our existential problems, hopefully build a future for our children and at the same time relieve the Slovenian social fund. The money I earn in Germany is largely spent also in Slovenia, as I support my family.
Therefore, it is unfair that I am financially penalized – ie , to pay income tax in Germany, where I work and live, as well as additionaly in Slovenia, where I do not work and live. I do not have the intention to move back to Slovenia, I even started the process to ask for German citizenship and I hope my family joins me on their free will and not because an EU country blackmailed them.

In addition, my life has become a fight for my rights and to defend them it takes a lot of time, motivation, energy and also adds large unjustified and unforeseen financial costs.

The right to live and work anywhere in the EU is a fundamental right of European citizens and a key instrument for the development of trans-European labor market. Republic of Slovenia with the described tax instrument prejudiced the freedom of my family, where they live and interfere in marriage with my wife, not to mention causing high costs of legal defense. Referencing to the fact that the family usually lives together may have been true some years ago. Unfortunately, today this is no longer the case.

As I read in the media about your activities related to this area I hope to receive your attention. As I can’t fight as a small single person against the whole country system I am kindly asking for your help to solve this unsustainable situation. Due to my past experience I am loosing strength and motivation to fight for my freedom and fundamental European human right for my wife and children.

I have informed about this unfair case of mine the Prime Minister of the Republic of Slovenia, the President of the Republic of Slovenia as well as a few other people and departments that deal with this area.

Yours sincerely,

Kaj bo to prineslo, ne vem. Če sploh kaj, nikomur ni mar več, kaj je prav in kaj narobe, Verjetno bom eden mnogih, ki so bili premagani in so obupali. A če ne bom nič naredil, potem je moja eksistenca pod vprašajem. Čeprav ne zaslužim slabo, bo dodatno obdavčenje ob dvojnih stroških življenja postavilo pod vprašaj moje nadalnje delo v tujini. In ne samo to, počasi se bo slovenski roparski krt polastil v okviru danih zakonskih okvirov moje lastnine, lastnine mojih prednikov in potomcev. Kaj in kdo jim bo to preprečil? Lahko se vrnem, prijavim na zavod za zaposlovanje, se udobno namestim in pričnem pričakovati, da začne nekdo drug skrbeti za mene. Postal bom breme drugih in vseeno mi bo. Če pa se s tem bremenom nihče ne bo želel ukvarjati, pa bom počasi potiho zaspal.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s