Nemške bančne posebnosti

Posted: 04/03/2011 in Gospodarstvo in poslovanje, Moje delo

Bundesbank – Nemška centralna banka – regulator, nadzornik in ponudnik plačilnih storitev

Bankaufsicht – Bančni nadzor – izvaja ga Bundesbank na zakonski osnovi Zakona o kreditnih institucijah

SCHUFA – Institucija pooblaščena za zbiranje informacij o plačilni sposobnosti fizičnih oseb. Zbira in posreduje podatke o bivališču, kontaktnem naslovi, raznih bančnih vlogah, ter poslovnih dogodkov. Še posebej je poudarek na poslovnih dogodkih, ki predstavljajo rizičnost stranke, kot so zamude plačil, odpovedi pogodb, priporni nalogi. Poleg tega pa nudi na osnovi svoje baze podatkov scoring posameznika, kar uspešno prodaja bankam, zavarovalnicam in mobilnim operaterjem. Ocenjuje se vse  posameznike, ki se zanimajo za recimo kredit ali sklenejo poslovno razmerje s finančnim posrednikom, … v starosti od 7 do 100 let. Podatki se hranijo  na nivoju pogodbe še 3 let po zaključku pogodbenega razmerja.

Meldewesen – Regulatorno poročanje za nemško centralno banko (Bundesbank). Deli se na tri skupine:

  • Zunanjetrgovinsko poročanje
  • Bančni nadzor
  • Statistično poročanje plačilnega prometa

ZV Statistik – Poročilo statistika plačilnega prometa za Bundesbanko. Podvrsta bančnega statističnega poročanja. Namenjeno je letnemu pregledu plačilnih transakcij na področju kartičnega, gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa. Zajet je tako notranji kot SEPA/čezmejniplačilni promet. Poroča se aprila per EOY kumulativno znesek in komadi. Oblika xml poročilo za postavke od ZV1 do ZV7C preko ekstraneta.

Abgeltungsteuer – Davek na kapitalski dobiček. Uveden leta 2009 in je nadomestil obdavčenje posameznika na vse svoje prihodke. V praksi pri varčevanjih se izkazuje kot davek na obresti in znaša 25 %. Od prejetih obresti ga odbije banka sama, tako da varčevalec prejme neto vrednost. Kot že omenjeno pri določitvi davčnega razreda posameznika je tudi pri minimalnem znesku obresti od kateri se plača davek razlikovanje gleda na status. Samski varčevalci so uporavičeno do neobdavčitve obresti v višini 801 EUR, medtem ko znaša ta znesek pri poročenih 1602 EUR.

Dodatno k  temu davku banke obračunajo še cerkveni davek (Kirchensteuer) v višini 8 ali 9 % od davka na obresti (odvisno od zvezne dežele; 8% – Bayern in Baden-Württemberg, ostali 9%) in  še solidarnostni dodatek v višini 5,5% od davka na obresti. Solidarnostni dodatek (Solidaritätszuschlag) je bil uveden leta 1991 za namen financiranja združitve obeh Nemčij). Tako znaša skupna davčna obremenitev na prejete obresti med 26% in 28%, kar pa je precej manj kot so pred uveljavitvijo tega davka plačevale osebe katere so imele dobičke iz kapitala višje od 10.000 EUR – 45 %. Osebe ki so v davčnem razredu kjer je davčna stopnja nižja od 25% imajo pravico do obdavčenja po starem sistemu, torej osebni obdavčitvi.

EMZ – DTG/DTL/DTS  – Nemški Giro Clearing – namenjen nenujnim PRIO3 plačilnim nalogom. Tri skupine plačil,

  • DTG – outward plačila – Gutschrift
  • DTL – iniciiranje direktnih bremenitev – Lastschrift
  • DTS – poravnava čekov (ločimo 2 postopka, BSE/ISE, do 6000 EUR možno brez slike čeka

V primeru plačil preko meje v EU predstavlja vstopno točko za STEP2

Girokonto – Nam poznan kot TRR, IBAN NI sam po sebi razumljiv. Podpira kartico za dvige na bankomatu in POS plačila, Obrestovanje minimalno, ponavadi je v sožitju s t.i. „Tagesgeldkonto“, kamor umikamo denarne viške. Številka računa je 10 mestna in tvori skupaj s številko banke (BLZ – Bankleitzahl) ID računa. Vsaka banka mora centralni banki sporočiti tudi način izračuna kontrolke (ponavadi 10 mesto računa). Lahko izbere katerega od cca. 160 obstoječih (večina so modulus 10 ali 11 z različnimi utežmi) ali pa prijavi svoj način. Vse banke so zavezane, da pred izvedbo plačil na drugo banko izvedejo kontrolo pravilnosti računa. Kot ID za katero banko gre, služi BLZ. Način izračuna kontrolke se poroča bankam skupaj z registrom BLZ.

Bankleitzahl (BLZ) – 8 mestna enolična številčna oznaka banke  ki skupaj s številko računa tvori enolični ID v primeru nakazil. Skupaj z BLZ se določi tudi metoda izračuna kontrolke za določitev številke računa (Girokonto) Banke prejmejo svojo BLZ na zahtevo pri Bundesbank.

Sestava BLZ:

1 mesto – Poravnalno področje

+ 2 in 3 mesto – tvori kraj

4. mesto – bančna skupina

5-8 mesto – banka sama dodeli naslednja mesta in o tem obvesti Bundesbank

Banke se nato same odločijo ali bodo uporabljaje le eno BLZ za vse svoje poslovalnice ali pa bodo dodelile svoje nekaterim ali celo vsem poslovalnicam.

Register vodi Bundesbank, spremembe zaradi ukinitve poslovanja ali združitev/prevzemov se komunicirajo separatno.

Lastschriften – direktna bremenitev. Zelo uveljavljen plačilni inštrument. Prejemniku plačila daš pooblastilo za bremenitev računa (Einzugsermächtigung) – posamezni nakup; obdobje – plačila pogodbenih razmerij, ki ga prejemnik iniicira preko svoje banke. Velikokrat uporabljen v internetni trgovini, saj ima plačnik pravico še 8 tedne po bremenitvi da prekliče plačilo in dobi svoja sredstva takoj. Sorodno temu je t.i. Abbuchungsverfahren – pooblastilo za izplačilo, ki pa ne daje pravice do preklica plačila.

Kreditni transfer (običajno plačilo plačilnega naloga) se imenuje Gutschrift.

Spende – Prostovoljni prispevek. Zgodba okoli tega je precej zanimiva. Sami prostovoljni prispevki predstavljajo davčno olajšavo. Tako jih plačnik na plačilnem nalogu tudi označi in v nekaterih primerih nato banka tako plačilo izvede tudi brezplačno. Zanimivost na katero sem naletel v vezi tega je na primer primer, ko se je neka oseba odločila, da bo anonimno darovala sredstva cerkveni inštituciji, le to pa je ni zadovoljila s prejetimi darovanimi sredstvi in je želela zvedeti od koga je to prišlo. Le to so naredili nato s povratno direktno bremenitvijo (Lastschrift) v minorni višini in tako prejeli podatek o lastniku računa.

Podoben primer najdemo tudi v kriminaliteti, ko je skupina kriminalcev izvedla t.i. akcijo Ein-Cent-Überweisungen, torej nakazila po 1 cent. Skupina je masovno generirala naključna plačila na neko banko z namenom, da bi s tem pridobila pravo številko računa. Praviloma je v namenu plačila pisalo “Prostovoljni prispevek – prosim za povratni klic”. Na ta način so potem pridobili še naziv lastnika računa in kot nadaljno aktivnost izvedli še direktno bremenitev, ki jo stranka morda ni niti opazila zaradi relativno nizke višine in namena “Prispevek”

Landesbank – Deželne banke. Predstavljajte si da ima vsaka pokrajina svojo „Centralno“ banko v taki obliki kot je Banka Slovenije. Torej tak je status teh bank v Nemčiji oz. Bolje rečeno tak je bil v preteklosti. Ker so bile te banke močno financirane s strani pokrajin oz zveznih dežel in jim ni bilo potrebno zbirati sredstva s poslovalnicami, je prišlo do fenomena, da so te banke zaradi pomanjkanja trga posegle v ameriški nepremičninski trg. To jim je prineslo najprej veliko dobička (recimo današnji pacient West LB je bila nekoč tretja največja nemška banka), ob nastopu krize pa je se je zgodil potop. Poleg tega je leta 2005 prišlo do spremembe v evropski regulativi ki je prepovedovalo nelojalno konkurenco oz. favoriziranje s strani posamezne države, kar je v primeru Landesbank bilo izvedeno s financiranjem in podeljevanjem jamstev. To je koncept Landesbanke prazaprav podrlo. Trenutno je trend združitve ali prodaje teh bank (za katere pa ni prav velikega zanimanja)

AGB – Splošni pogoji poslovanja; okrajšava za Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bausparen – Namensko varčevanje za namen nakupa, gradnje ali prenove lastnih stanovanjskih objektov. Varčevanje ima dolgoletno tradicijo in je eden stebrov za urejanje stanovanjskega vprašanja. Varčevanje se sklene pri za ta namen ustanovljeni instituciji (Bausparinstitut), ki je v skladu zakonodajo dodatno obrestovana s tak oimenovano premijo, ki jo zagotavlja država. Po določenem obdobju varčevanja je varčevalec upravičen do ugodnega kreditiranja, obenem pa je privarčeval tudi svoj sorazmerni delež, ki ga banke ponavadi zahtevajo kot samoudeležbo. Prav zaradi premije je varčevanje zanimivo iz dohodkovnrga vidika, varčevalec pa se je tudi že navadil na periodično odrekanje določeni višini sredstev in tako prehod v najem kredita ne predstavlja velike novosti v njegovem finančnem obnašanju.

Bürgschaft – Jamstvo. Dajalec jamstva se obvezuje, da bo poravnal obveznosti dolžnika do upnika in jamči za to s svojim celotnim premoženjem. V kolikor je jamstvo zneskovno omejeno, se tako jamstvo imenuj “Höchstbetragsbürgschaft”  napram “betragsmäsig unbeschränkte Bürgschaft”

Buchgrundschuld – V zemljiško knjigo vpisana zastavna pravica na nepremičnino, ki služi kot jamstvo. 

Se nadaljuje…………………….

Za več informacij pa sem seveda vselej na voljo (no ne čisto dobesedno), tako da me seveda kontaktirajte preko komentarja!

Komentarji

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s